Följ oss här

Är du redo för
Lekens dag 25 april?

dagar kvar

Vad är Lekens dag?

Att leka är roligt för både stora och små. Det är glädje, gemenskap och vänskap. Lek är lärande och motion. För ett barn är leken lika viktig som att få kramar, bra mat och sömn. Lek är absolut nödvändigt för barns personliga utveckling. Det är lätt att glömma bort leken i vår stressade vardag. Därför finns Lekens dag, för att påminna oss alla om lekens betydelse för barnen.

Nu gör vi lekuppror

På Lekens dag ställer vi oss på barnens sida och skapar en folkrörelse tillsammans. Ta en halvdag på jobbet, strunta i träningen och bara lek med ditt barn.

Otaliga undersökningar visar att barns största önskan är att få mer tid att leka med sina föräldrar. Lägg undan alla måsten och försvinn in i leken med ditt barn.

Hur kan vi fira?

Barn

Nu gör vi Lekuppror! På lekens dag kräver du att få tid med dina
vuxna, åtminstone för en dag. Bestäm en lek du tycker om, och säg ”Lek med mig, det är Lekens dag”.

Föreningar

Samlas kring Lekupproret och Lekens dag den 25 april. Visa barnen att vuxna ser dem och tar deras lek på allvar. Passa på att gör något lekfullt utöver det vanliga. Ordna en lek där alla får vara med, kanske mitt på stadens torg?

Lärare och pedagoger

På Lekens dag gör vi varje lektion till en lek. Låt barnen känna sig
sedda genom att bekräfta deras lek och att den är viktig. Hitta lekar som främjar samarbete och kreativitet.

Förskolan

Vi firar leken och fantasin. Planera Lekens dag tillsammans med  barnen och låt dem bestämma vad riktigt rolig lek är.  Gör ett demonstrationståg tillsammans för att lyfta leken: Mer lek åt barnen! Sluta jobba, börja leka!

Arbetsplatser

Uppmuntra dina anställda med barn att gå en timme tidigare och
hämta från skola och förskola. På Lekens dag ska alla få chans att
spendera mer tid med barnen. De som inte har barn får också en
timme ledigt, för att göra något lekfullt, Att leka är bra för små som
stora.

Info om leken
Leken är livsviktig

I barnkonventionens artikel 31 står det att alla barn har rätt att leka. Forskning visar på att hjärnan utvecklas under lek och att leken är helt avgörande för en människas utveckling

”Erfarenheter av lek ändrar kopplingarna
mellan neuronerna i den främre delen av
hjärnan. Utan lekerfarenheter utvecklar
sig inte dessa neuroner.”

Sergio Pellis, kanadensisk forskare.

Vad mer har leken för fördelar?
Varför är den så viktig att vi har
skapat Lekens dag?

För barnens fysiska hälsa

 • I den fria leken är barn fysiskt aktiva, och belöningen är uppenbar; en hälsosam, smidig och stark kropp som lägger grunden för hälsa senare i livet.
 • Fysisk aktivitet i lek är stressförebyggande.
 • Lek utvecklar barns motorik och koordination.
 • Barn som är ute och leker mycket äter och sover bättre.

För barnens språkutveckling
och förmåga att kommunicera

 • Genom lek sätts grunden för kommunikation i samspel med andra
 • Barnet övar på språket, lär sig att uttrycka sig och förmedla sina känslor.
 • De övar på att sätta gränser och bejaka idéer.

För barnens sociala utveckling
och känslomässiga förmågor

 • I leken utforskar barnen sina känslor i en situation de kontrollerar och utvecklar på så sätt sitt ”jag”.
 • I rolleken kliver de in i andras skor och lär sig att se världen ur andras perspektiv.
 • När barn leker måste de lyssna, kompromissa och dela med sig.
 • I lek övar man på empati, respekt, ärlighet och tillit till andra människor. Dessa förmågor är nödvändiga för att växa upp till en hel och välfungerande människa.

”Lekens funktion
är att bygga pro-sociala
hjärnor, som förstår hur det
går till att interagera med
andra på ett positivt sätt.”

Krister Svensson
(Författare och forskare
om lek KTH)

För glädje

 • Pedagogisk lek är bevisat det bästa sättet att lära barn kunskap inom alla ämnen
 • Att leka tillsammans med sitt barn ger glädje som skapar starka band. Lekens glädje och lust stärker relationer mellan barn.
 • Positiva känslor och lust främjar psykiskt välmående.

För barnets och vår framtid

 • I leken övar barn på att fantisera. De utvecklar förmågan att tänka kreativt, undersöka, samarbeta och lösa problem. Barnens lek behövs för ett framtidens håll- bara samhällen.
 • I ett barns lek formas många drömmar om yrkesval och om framtiden. I leken lär man sig att förhandla, leda och följa.
 • leken utvecklas barnets kognitiva förmågor som t.ex koncentration, resonerande och bearbetning av information, väsentligt för att lyckas i skolan och i yrkeslivet.

”Alla uppfinningar
i vår värld har en
gång skapats av
någons fantasi”

Astrid Lindgren,
författare

Lekens dag behövs

Lek kommer alltid att finnas. Den går inte att stoppa, den ligger så djupt rotad i människan. När samhället och världen utvecklas, gör också barns sätt att leka det. Spel och digitala plattformar kan vara både lärande, utvecklande och socialt främjande för barn. Barn behöver också tid för den fysiska leken, som ger hälsosamma effekter genom social interaktion och rörelse. Det är vi vuxna som ger dem förutsättningar för det.

Barn tar emot vad de erbjuds. Det finns mängder av lättillgänglig underhållning och stillasittande lek vid skärm. Enligt Ikea play report föredrar nio av tio barn att leka med sina kompisar framför att titta på en skärm. Det är vi vuxnas ansvar att se till att förbättra barns möjligheter till lek att värna om lekens värde. Vi måste erbjuda tid och rum för spontan lek tillsammans med andra barn och vuxna, både inomhus och utomhus.

Lekens dag ska påminna oss om lekens betydelse, att vi alla behöver ta vårt ansvar och lägga tid för att den fria leken ska få finnas.

Lek gör världen bättre.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå